تمدید مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام در کارگاه و سمینار فیزیک نظری تا روز شنبه 23 ام مرداد ماه 1395 تمدید گردید.

Auther: وحیده کاظم لو
Date:1395/5/2

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان